ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน  สพป.ชัยภูมิ เขต 2
กลับหน้าหลัก
ข้อมูลนักเรียน   
      จำนวนนักเรียนทั้งหมด    130 คน
"    เพศชาย    จำนวน  54คน       
"    เพศหญิง  จำนวน  76   คน
     
               

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
ชาย      
หญิง
รวม
อนุบาล 1
8
6
14
1
อนุบาล 2
9
14
23
1
ประถมศึกษาปีที่1
6
13
29
1
ประถมศึกษาปีที่2
6
12
18
1
ประถมศึกษาปีที่3
6
9
15
1
ประถมศึกษาปีที่4
6
9
15
1
ประถมศึกษาปีที่5
6
4
10
1
ประถมศึกษาปีที่6
7
9
16
1
รวม
54
76
130
8